Деца и ученици се запознаха с видовото разнообразие в Държавно ловно стопанство Кормисош

Деца от детски градини и ученици от Смолян, Девин, Лъки и Широка лъка, посетиха Бази за интензивно стопанисване на дивеча на територията на ДЛС Кормисош. Проявата бе организирана от Южноцентралното държавно предприятие в Смолян и Държавно ловно стопанство Кормисош, като идеята бе децата да се запознаят с богатото дивечово разнообразие в ловното стопанство и грижите, които се полагат за животните.
Участниците в инициативата бяха приветствани от заместник-директорът на ЮЦДП инж. Асен Карабов и от инж. Костадин Радков-директор на ДЛС Кормисош.
За Базите за интензивно стопанисване на дивеча в ловното стопанство, за животните, които го обитават и грижата за тях, разказа инж. Васил Реков-заместник-директор по лова в държавното ловно стопанство.
Територията на ДЛС Кормисош се обитава от най-много представители на дивия животински свят-елен лопатар, благороден елен, сърна, дива коза, муфлон, дива свиня, глухар, вълк, мечка, лисица, белка, заек, катерица. Преди няколко месеца тук бяха разселени и представители на вида алпийски козирог.
В базите за стопанисване се поддържат дивечови ниви, засадени със земна ябълка, картофи, цвекло, овес, за да може животните да се хранят от тях  през зимните дни. Изградени са хранилки, които се зареждат от ловните надзиратели редовно  с люцерна. Заедно с това животните се хранят и с концентриран фураж. Набляга се на поддържането на солища, които осигуряват необходимите минерални вещества за правилното хранене на дивеча, както и на калища, за обезпаразитяване. След като се запознаха с информацията,  участниците имаха възможност да наблюдават подхранването и красивите  животни в естествената им среда, в близост до хранителните комплекси и в чакалата.
Децата посетиха Ловна резиденция „Карамуш“, която в продължение на десетилетия е приютявала държавни ръководители и видни обществени личности. След кратък разказ за историята й, участниците в събитието разгледаха богатата трофейна сбирка в Ловната резиденция, където се пази трофей от дива свиня със световен рекорд, оценен на 158,20 точки по CIC. Освен него, в колекцията можеха да се видят  също трофеи от благороден елен, дива свиня, дива коза, муфлон и вълк и др.
Заедно с впечатленията и любопитните факти, които научиха за представителите на дивия  животински свят, децата имаха възможност да се насладят и на красивата природа в района на ДЛС „Кормисош“.

За повече информация или резервация