Чакала

Изградените на територията на ДЛС Кормисош чакала, в по-големия си брой са затворени и покрити. В тях са създадени удобства за продължително стоене и пренощуване, както и за по-лесно понасяне на студа през зимния период.

За повече информация или резервация