Трофеи:
Медали:
Точки:
Година:

Мечка

Кафявите мечки в България са значими местни бозайници. В миналото популацията им е намаляла поради различни фактори, включително загуба на местообитания и лов. Въпреки това са положени усилия за запазване и защита на популациите на мечките.

Кафявите мечки в България са законово защитени съгласно националните и европейските разпоредби. Те имат културно и екологично значение, а присъствието им допринася за биоразнообразието. Прилагат се мерки за смекчаване на конфликтите между човека и мечките, особено във връзка със селскостопанските дейности.

Галерия

Разгледай отблизо!

Фотография: инж. Цветомир Цолов

За повече информация или резервация